Ösztöndíj pályázat versenytáncos pároknak

A Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban MTáSZ) Elnökségének döntése alapján a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag javaslatára az MTáSZ „Sportösztöndíj 2020” címen pályázatot hirdet versenytáncos párosoknak. A 21 évnél fiatalabb párosok, akik elnyerik az ösztöndíjat erre az évre maximum 500 ezer forintos támogatásban részesülhetnek.

A pályázat kiírása:

1. A pályázat célja: Versenytánc szakágban aktívan versenyző, kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó legalább öt, legfeljebb hat páros támogatása.

2. A pályázók köre:
▪ Versenytánc szakágban aktívan versenyző Junior, Ifjúsági vagy U21 korosztályú párosok (a 2020-as évben aktuális korosztály számít)
▪ Standard és Latin-amerikai táncokból is egyaránt legalább B osztályos párosok

3. A pályázatban elnyert összeg felhasználása:
▪ Versenyzéssel összefüggő költségek (nevezési díjak, utazás, szállás és edzőtábor költségei) –az elnyert támogatási összeg maximum/legfeljebb 60 %-ig
▪ Magánóra költségeihez történő hozzájárulás a válogatott keret külföldi trénereivel (a válogatott keret számára szervezett képzések alkalmával)

4. Támogatás összege:
▪ A pályázati keretösszeg 2.500.000 Ft
▪ A sportösztöndíj elnyerhető maximum összege 500.000 Ft/év/pár

5. Támogatási időszak: 2020. január 01- 2020.december 31-ig

6. A pályázat beérkezési határideje: 2020. január 31.

7. Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet, amely pályázatot e-mail-ben a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájának kell elektronikus formában megküldeni.

8. A pályázathoz elektronikus formában csatolni kell:
▪ kitöltött pályázati adatlapot
▪ részletes költségvetés tervezetet
▪ a páros tagjainak sportolói önéletrajzait
▪ a páros tagszervezetének ajánlását
▪ szociális rászorultság igazolását (ha van)

9. A pályázat elbírálása:
Az ösztöndíjakat az MTáSZ szakági bizottságának javaslata alapján az MTáSZ Elnöksége a pályázati határidőt követően bírálja el. Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség! A pályázat eredményéről minden pályázót elektronikus levélben értesítenek. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

10. A pályázat elbírálásának szempontjai:
▪ kiemelkedő sporttevékenység, eredmények
▪ hazai és nemzetközi versenyeken való aktív részvétel
▪ a 2019-es válogatott keret képzéseken való aktív részvétel (amennyiben válogatott kerettag volt)
▪ 2020-as évre való tervek realitása
▪ eddigi pályafutás során sportolóhoz méltó magatartás, példamutató, etikus viselkedés
▪ az eddigi pályafutása során az MTáSZ Versenytánc Szakágával való együttműködés (pl. delegálások alkalmával)
▪ szociális rászorultság

11. A pályázók tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén külön szerződést kell kötniük a Magyar TáncSport Szakszövetséggel, amely szerződés részletesen szabályozza az sportösztöndíj feltételeit, módját és kereteit.

12. A pályázat elszámolása:
A pályázati összeg elszámolás szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával történik. A beszámoló során igazolni kell a pályázaton elnyert összeg támogatási cél szerinti, szabályszerű felhasználását. A pályázat elszámolásának részleteit a nyertesekkel kötött szerződés tartalmazza

13. A pályázati összeg felhasználásának további feltételi:
▪ 2020. évi versenyengedély kiváltása a páros tagjai számára
▪ A pályázat útiköltség támogatás része utófinanszírozásban kerül folyósításra, azaz a pályázati összeg hiánytalan elszámolását követően utalja át a Szövetség a páros által megadott számlaszámra vagy fizeti ki a pénztárból.
▪ A magánórákra elnyert összeget a Szövetség közvetlenül a trénernek fizeti ki.

14. A pályázaton elnyert összeget vissza kell fizetni, amennyiben:
▪ a páros egy éven belül szétválik
▪ a páros egy éven belül másik országba átigazol
▪ a páros vagy valamely tagja egy éven belül abbahagyja az aktív versenyzést

A pályázati  űrlap a szövetség honlapjáról tölthető le ide kattintva.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatot elektronikus úton az mtasz@mtasz.hu címre kell megküldeni.

(Forrás: MTáSZ)